Improvisatie en creativiteit

Nieuwsgierig zijn, je openstellen, nieuwe dingen uitproberen en twijfel omarmen zijn essentieel in een creatief proces. Creativiteit is een combinatie van enerzijds open staan, chaos toelaten en anderzijds volharden, uitwerken en perfectioneren. Improviseren is niet nadenken maar 'laten gebeuren'. Je creëert al spelend.

Ik geloof dat iedereen kan improviseren. Kijk maar naar kinderen, naar hun spontaniteit en hoe ze helemaal in het 'nu' opgaan. Door ouder te worden ontwikkelen we een sterker zelfbewustzijn. We ontwikkelen een reflecterend vermogen doordat we zaken vanop een afstand kunnen bekijken. Dat is positief en zelfs noodzakelijk. Toch kunnen onze creativiteit en speelsheid té sterk afgeremd worden. We blokkeren. Gevoelens zoals angst en schaamte spelen daarin een rol. Op zich hebben deze gevoelens een functie en hoeven ze geen struikelblok te zijn. Je kan ze perfect gebruiken in je spel. En dan wordt het interessant.